Wat is een rollerbrake? (2024)

  • Geplaatst op
  • 3

Het aanbod van fietsen is erg groot. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, modellen en prijsklassen. De remmen zijn misschien niet de spannendste onderdelen van de fiets, maar wel erg belangrijk. De meest bekende remmen zijn de handrem en de terugtraprem. Bij fietsen in een hoger prijsklassem*nt zien we ook vaak rollerbrakes voorbij komen. In dit artikel vertellen we je meer over dit soort type rem.

Hoe werkt een rollerbrake?

Rollerbrakes zijn de opvolger van een traditionele trommelrem. De rollerbrake is één van de meest voorkomende remsystemen op elektrische fietsen en duurdere stadsfietsen. Het is een gesloten en goed beschermd systeem, wat dit type rem zeer onderhoudsvriendelijk maakt.

In de rollerbrake zit een gekarteld wiel dat wordt gedraaid wanneer de fietser de rem indrukt. De metalen schrijfjes, oftewel de rollers, zitten in dit gekartelde wiel. Hiervan is dan ook de naam van dit type rem afgeleid. Wanneer je de rem indrukt dan dan duwen de rollers tegen de remschoen aan. Hierdoor ontstaat er weerstand wat uiteindelijk ervoor zorgt dat het wiel tot stilstand komt.

Omdat er door de wrijfing warmte vrijkomt, is het systeem uitgerust met een koelschijf om de warmte af te voeren. Op steile hellingen met snelheden boven de 50 km/h worden rollerbrakes afgeraden. De remmen kunnen dan oververhit raken en minder goed werken.

Waar zit de rollerbrake?

Zo op het eerste geschikt lijkt een fiets met rollerbrake gewoon op een fiets met handremmen. Toch zie je een duidelijk verschil tussen een V-brake en een Rollerbrake. Bij het midden van de wiel is namelijk duidelijke te zien dat er een rollerbrake op zit. Dit is een ronde schijf met een remkabel er aan. De rollerbrakes zitten aan de naven (in het midden) van de wielen bevestigd. De Rollerbrakes zijn te bedienen met een handremhandvat. Niet iedere fiets heeft op elk wiel dezelfde rem zitten. Een combinatie tussen een rollerbrake op het voorwiel en een terugtraprem op het achterwiel zien we ook veel voorbij komen.

De voordelen van rollerbrakes

Rollerbrakes zijn dus namelijk op de wat duurdere fietsen te vinden. Het is dan ook niet gek dat rollerbrakes een aantal voordelen met zich meebrengen ten opzichte van andere remsystemen.

We zetten hieronder de voordelen op een rijtje:

- Een Rollerbrake is erg onderhoudsvriendelijk en hoeven alleen af en toe gesmeerd te worden.
- Makkelijk afstelbaar Je hoeft ze alleen maar aan te draaien.
- De velgen van rollerbrakes slijt en wordt niet vies.
- Remt beter in de regen of andere slechte weersomstandigheden dan de velgrem. Dit komt omdat de remwerking op de as van het wiel plaatsvindt en niet op de velg zelf.
- Dankzij de powermodulator, een wrijvingskoppeling tussen rem en de naaf, kun je niet over de kop slaan. Als de kracht op de koppeling te groot wordt, dan gaat de koppeling draaien.

De nadelen van rollerbrakes

Naast de vele voordelen van rollerbrakes, zijn er ook een aantal nadelen te benoemen:

- Je kunt minder hard remmen
- Ze zijn vrij zwaar.
- Lastig te doseren.
- Niet geschikt voor in de bergen
- Kunnen piepen
- Zijn duurder dan V-brakes

Rollerbrakes repareren en smeren

Rollerbrake kun je eenvoudig zelf repareren. Allereerst moet je de kabels controleren. Als er roest te zien is of er zitten knikken in de kabels, dan is het raadzaam om de binnen- en buiten kabels te vervangen. Als de kabel er goed uit ziet, dan kun je de remkabel even los maken en met de hand voelen of alles nog soepel loopt. Het probleem kan ook in de rollerbrake zelf liggen. Vaak kun je het probleem verhelpen door de rem te smeren. Op elke rollerbrake zit een zwart dopje wat je kunt verwijderen. Vervolgens spuit je wat Shimano Rollerbrake in dit gaatje. Ga een klein stukje fietsen en rem een aantal keer om zeker te weten dat het vet goed verdeelt is over de rem. Als de remmen erg piepen, dan kan de Rollerbrake versleten zijn.

Rollerbrakes kun je eenvoudig zelf vervangen. De rollerbrakes zitten vast met een moer of een ring. Draai de borgmoer los met een sleutel (17) of verwijder de ring. Vervolgens kun je de rem verwijderen en een nieuw exemplaar plaatsen.

Fietsonderhoud accessoires bekijken

Rollerbrake remmen afstellen

Ook kun je eenvoudig zelf je rollebrake remmen afstellen. In de video hieronder leggen we uit hoe dat doet.

Wat is een rollerbrake? (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Terence Hammes MD

Last Updated:

Views: 6280

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Terence Hammes MD

Birthday: 1992-04-11

Address: Suite 408 9446 Mercy Mews, West Roxie, CT 04904

Phone: +50312511349175

Job: Product Consulting Liaison

Hobby: Jogging, Motor sports, Nordic skating, Jigsaw puzzles, Bird watching, Nordic skating, Sculpting

Introduction: My name is Terence Hammes MD, I am a inexpensive, energetic, jolly, faithful, cheerful, proud, rich person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.