36V versus 48V Ebike, welke is beter voor u? - Kuake Bicycle (2024)

Zoeken naar een elektrische fiets is als zoeken naar een snoepje dat in een snoepwinkel staat. Er zijn gewoon te veel opties. Vroeg of laat word je overweldigd. In plaats van elke specificatie van een elektrische fiets te overwegen bij het kopen van een, is het een goed idee om te kijken naar de batterij die deze aanbiedt. De batterij is het hart van de elektrische fiets en daarom essentieel.

In de eerste plaats vindt u elektrische fietsen met elektrische batterijen van 36 V of 48 V.

Inhoudsopgave

Verschil tussen 36V en 48V e-bikes

Vandaag zullen we 36V versus 48V elektrische fietsen vergelijken om u te helpen begrijpen welke beter is.

Bereik

Uiteindelijk is het de taak van de batterij om een ​​grotere actieradius te bieden aan de elektrische fiets. Daarom is het een goed idee om bij het vergelijken van de batterijen naar het assortiment te kijken.

Qua actieradius is een 48v fiets een betere keuze. De reden hiervoor is dat het meer vermogen aan uw fiets kan leveren. Meer vermogen zorgt ervoor dat de fiets een langere afstand kan afleggen met dezelfde lading.

Als u puur op basis van bereik moet kiezen, zou een 48v elektrische fiets uw keuze moeten zijn.

Gewicht

Het probleem is dat één enkele overweging u niet zal helpen bij het kiezen van de juiste fiets. Hoewel de 48V-batterij misschien een groter bereik biedt, is het gewicht van de batterij ook aan de hoge kant.

Als je de fiets in volledig elektrische modus gebruikt en helemaal niet peddelt, hoef je je geen zorgen te maken dat je veel moeite moet doen om voor je fiets te komen. Er is echter nog een andere manier waarop het gewicht van een fiets de rijkwaliteit kan beïnvloeden.

Of u nu de elektrisch ondersteunde modus of de volledig elektrische modus gebruikt, u moet de fiets manoeuvreren. Scherpe bochten komen vaak voor bij het rijden op paden. Dit is waar het gewicht van de fiets van belang is.

De zwaardere 48 V elektrische fiets biedt je misschien geen scherpe bochten. De kwaliteit van de controle is misschien ook niet onberispelijk.

Hier schittert de 36 V elektrische fiets.

Simpel gezegd is het gewicht van de accu van zo’n fiets aan de lage kant. Daarom is het gemakkelijker om het te controleren. Of u nu een scherpe bocht maakt of regelmatig gas wilt geven en de fiets wilt stoppen, het gewicht zal geen belemmering zijn.

Kortom, controle is beter voor een 36 V elektrische fiets.

Compatibiliteit met terrein

Omdat we paden hebben genoemd, kun je de terreincompatibiliteit van beide fietsen niet negeren. Pas als u daar zeker van bent, is het maken van de juiste aankoopbeslissing eenvoudig.

Op een vlakke weg zullen de prestaties van beide fietsen hetzelfde zijn. Er zal nauwelijks verschil zijn.

Zelfs tijdens de klim op de paden zal de 36V elektrische fiets je niet teleurstellen. Het zal in staat zijn om het pad vrij gemakkelijk te beklimmen. Je kunt tijdens de klim echter niet tippen aan de snelheid van de 46V elektrische fiets. Ook zal de accu van de 36V fiets sneller leeg raken dan de 48V elektrische fiets.

Simpel gezegd, als je te maken hebt met heuvelachtig terrein, is een 48V elektrische fiets een veel betere keuze. Het extra vermogen dat de batterij levert, kan zeker een verschil maken op de heuvelachtige paden.

Als je vaak over dergelijke paden rijdt of in een heuvelachtig gebied woont, moet je de 48V elektrische fiets kiezen. Aan de andere kant, als je je elektrische fiets alleen in stedelijke gebieden gebruikt, kun je gemakkelijk met de 36V-fiets gaan.

Sollicitatie

Veel hangt ook af van hoe je van plan bent om je elektrische fiets te gebruiken.

U moet uzelf een paar vragen stellen om een ​​idee te krijgen van uw gebruik. Dit zijn:

  • Waarom koop je een elektrische fiets?
  • Hoe vaak ga je het gebruiken?
  • Welke afstand ben je van plan in één sessie af te leggen?
  • Welke modus van de fiets gebruik je het meest?

Het antwoord op elk van deze vragen zal u helpen te begrijpen welke fiets het beste bij u past.

Koop je bijvoorbeeld een fiets voor incidenteel gebruik binnen de stadsgrenzen zelf, dan is het geen slecht idee om voor een 36 V elektrische fiets te gaan.

Aan de andere kant, als u van plan bent om uw elektrische fiets in het weekend te gebruiken om verschillende paden af ​​​​te leggen, heeft u geen andere keuze dan de 48 V elektrische fiets te gebruiken.

De toepassingen waarmee beide fietsen compatibel zijn, zijn totaal verschillend, rekening houdend met deze factor, je moet rekening houden met je gebruik en daarna een keuze maken.

Kosten

Bij het vergelijken van de 36V versus 48V elektrische fiets, kun je de kosten van de fiets niet negeren.

Een ding dat vrij duidelijk is, is dat fietsen in beide categorieën behoorlijk stevig kunnen zijn. De bouwkwaliteit zal in geen van beide categorieën een probleem zijn.

Wanneer u echter de kosten vergelijkt, ziet u het duidelijke verschil. Zelfs als je in beide categorieën fietsen vindt die van hetzelfde materiaal zijn gemaakt, zal de 48V elektrische fiets duurder zijn.

Het verschil is niet minuscuul.

We hebben het over een opslag van minstens 15% op de kosten van een 36V elektrische fiets. Als je daar rekening mee houdt kan een elektrische fiets je honderden euro’s kosten, 15% verschil kan er zeker toe doen.

Het punt is dat de 48V elektrische fiets zeker duurder is dan de 36V. Dat is waarom. als je alleen maar een krachtigere fiets koopt, is dat geen goed idee. In dat geval moet je je budget respecteren, blijf bij de 36V elektrische fiets, die is goedkoper.

Conclusie

Zoals je kunt zien, zijn er nogal wat verschillen tussen de 36V elektrische fiets en de 48V-fiets. Helaas is er geen duidelijke winnaar.

Of je nu kiest voor de 36V of de 48V elektrische fiets hangt af van je verbruik en je budget.

Als u echter de bovenstaande gids doorloopt, zult u zich bewust zijn van de verschillen tussen deze fietsen en met welke u moet gaan.

36V versus 48V Ebike, welke is beter voor u? - Kuake Bicycle (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Saturnina Altenwerth DVM

Last Updated:

Views: 5727

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Saturnina Altenwerth DVM

Birthday: 1992-08-21

Address: Apt. 237 662 Haag Mills, East Verenaport, MO 57071-5493

Phone: +331850833384

Job: District Real-Estate Architect

Hobby: Skateboarding, Taxidermy, Air sports, Painting, Knife making, Letterboxing, Inline skating

Introduction: My name is Saturnina Altenwerth DVM, I am a witty, perfect, combative, beautiful, determined, fancy, determined person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.